Có 1 kết quả:

chàng pán ㄔㄤˋ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) turntable
(2) gramophone record