Có 1 kết quả:

chàng dié

1/1

chàng dié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gramophone record
(2) LP