Có 1 kết quả:

chàng qiāng

1/1

chàng qiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vocal music (in opera)
(2) aria