Có 1 kết quả:

chàng zhēn

1/1

chàng zhēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stylus (gramophone needle)