Có 1 kết quả:

chàng tóu

1/1

chàng tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pickup (carrying gramophone needle)