Có 1 kết quả:

tuò qì

1/1

tuò qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spurn
(2) to disdain