Có 1 kết quả:

tuò mò xīng zi

1/1

tuò mò xīng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sputter