Có 1 kết quả:

tuò mà

1/1

tuò mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spit on and curse
(2) to revile