Có 1 kết quả:

hū lǎ

1/1

hū lǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

whoosh