Có 1 kết quả:

shāng yè jī gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

commercial organization