Có 1 kết quả:

shāng wù zhōng xīn qū ㄕㄤ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

central business district (e.g. CBD of Beijing)