Có 1 kết quả:

Shāng wù Hàn yǔ Kǎo shì ㄕㄤ ㄨˋ ㄏㄢˋ ㄩˇ ㄎㄠˇ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Business Chinese Test (BCT)