Có 1 kết quả:

Shāng wù bù ㄕㄤ ㄨˋ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Department of Trade
(2) Department of Commerce