Có 1 kết quả:

shāng pǐn huà

1/1

shāng pǐn huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

commodification