Có 1 kết quả:

shāng xué

1/1

shāng xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) business studies
(2) commerce as an academic subject