Có 1 kết quả:

shāng hù

1/1

shāng hù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) merchant
(2) trader
(3) businessman
(4) firm