Có 1 kết quả:

shāng shù

1/1

shāng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

quotient (math.)