Có 1 kết quả:

shāng huì

1/1

shāng huì

phồn thể

Từ điển phổ thông

thương hội, tổ chức của thương nhân

Từ điển Trung-Anh

chamber of commerce