Có 1 kết quả:

shāng biāo

1/1

shāng biāo

giản thể

Từ điển phổ thông

nhãn hiệu hàng hoá

Từ điển Trung-Anh

(1) trademark
(2) logo