Có 1 kết quả:

shāng què

1/1

shāng què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to discuss
(2) to bring up various ideas for discussion