Có 1 kết quả:

shāng jiǎn

1/1

shāng jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to inspect goods