Có 1 kết quả:

shāng mín

1/1

shāng mín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

merchant