Có 1 kết quả:

shāng qià

1/1

shāng qià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to parley
(2) to negotiate
(3) to discuss