Có 1 kết quả:

shāng shuì

1/1

shāng shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tax on trade