Có 1 kết quả:

shāng yuē

1/1

shāng yuē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

trade treaty