Có 1 kết quả:

shāng pù

1/1

shāng pù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shop
(2) store