Có 1 kết quả:

shāng hào

1/1

shāng hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

thương hiệu

Từ điển Trung-Anh

(1) store
(2) a business