Có 1 kết quả:

shāng háng

1/1

shāng háng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

trading company