Có 1 kết quả:

shāng yù

1/1

shāng yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

reputation of a firm's product