Có 1 kết quả:

shāng jì

1/1

shāng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to negotiate
(2) to discuss