Có 1 kết quả:

shāng tǎo

1/1

shāng tǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to discuss
(2) to deliberate