Có 1 kết quả:

shāng diào

1/1

shāng diào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to negotiate the transfer of personnel