Có 1 kết quả:

shāng fàn

1/1

shāng fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trader
(2) peddler