Có 1 kết quả:

shāng mào

1/1

shāng mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

trade and commerce