Có 1 kết quả:

shāng gǔ

1/1

shāng gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

merchant