Có 1 kết quả:

shāng zhuó

1/1

shāng zhuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to deliberate