Có 1 kết quả:

shāng duì

1/1

shāng duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

caravan