Có 1 kết quả:

shāng biāo xú qǐ ㄕㄤ ㄅㄧㄠ ㄒㄩˊ ㄑㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the autumn breeze comes gently (idiom)