Có 2 kết quả:

hēnghèng
Âm Pinyin: hēng, hèng
Âm Hán Việt: hanh
Unicode: U+5548
Tổng nét: 11
Bộ: kǒu 口 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一丨一丶ノ一一丨
Thương Hiệt: RGTJ (口土廿十)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 4

1/2

hēng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(thán từ biểu thị sự cấm chỉ)

hèng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hừm! (tiếng biểu thị sự phát cáu);
② Lừa bịp.

Từ điển Trần Văn Chánh

Thán từ, biểu thị sự cấm chỉ.