Có 1 kết quả:

chuò qì

1/1

chuò qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sob