Có 1 kết quả:

yǎ ba chī huáng lián ㄧㄚˇ ㄔ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) no choice but to suffer in silence (idiom)
(2) also written 啞巴吃黃連|哑巴吃黄连
(3) (often precedes 有苦說不出|有苦说不出[you3 ku3 shuo1 bu5 chu1])