Có 1 kết quả:

qǐ shì zhě

1/1

qǐ shì zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

revelator