Có 1 kết quả:

qǐ chéng

1/1

qǐ chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to set out on a journey