Có 1 kết quả:

qǐ chéng ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to set out on a journey