Có 1 kết quả:

chǎn huǎn

1/1

chǎn huǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) relaxed
(2) unhurried