Có 1 kết quả:

tí kū

1/1

tí kū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cry
(2) to wail