Có 1 kết quả:

tí zhuàn

1/1

tí zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to call sweetly (of birds)