Có 1 kết quả:

tí xiào jiē fēi

1/1

tí xiào jiē fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. not to know whether to laugh or cry (idiom)
(2) between laughter and tears