Có 1 kết quả:

tí jī háo hán

1/1

Từ điển Trung-Anh

hunger cries and cold roars (idiom); wretched poverty