Có 1 kết quả:

Kā lǎ kūn lún Gōng lù ㄎㄚ ㄌㄚˇ ㄎㄨㄣ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Karakorum Highway, linking Pakistan and Xinjiang