Có 1 kết quả:

Kā lǎ kūn lún Shān ㄎㄚ ㄌㄚˇ ㄎㄨㄣ ㄌㄨㄣˊ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Karakorum mountain range in west Xinjiang